Topics For Dissertation

Topics For Dissertation-17
Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).

Tags: A Good Introduction For An Argument EssayA Mla Research PaperHelp Writing College Research PaperWhy Thesis Statement Is ImportantWriting An Essay For College3 Page Essay On George Washington Carver

Anotace: Cílem je porozumět odvětví vodáren, získat relevantní data o jejich nákladech a s pomocí panelové metody COLS a SFA odhadnout jejich efektivnost a vyvodit závěry pro oblast regulace tohoto odvětví Preferovaná forma práce je "three essays".

Disertační práce bude zaměřena na zkoumání vlivu jednotlivých typů daní na ekonomický růst prostřednictvím pokročilejších ekonometrických metod.

Before submitting an application, one must select a research subject field for the thesis, and contact a potential supervisor.

After selecting the thesis topic, each applicant of a doctoral programme is obliged to meet a potential supervisor and discuss the thesis research subject field with him/her.

Součástí DP by mělo být využití sofistikovaných matematicko-statistických metod pro hodnocení dosažené úrovně konkurenceschop­nosti na zvolené časové řadě.

Výsledkem DP může být nalezení zdrojů konkurenční výhody státu uplatnitelné v mezinárodní komparaci.

The applicant will then draw up an essay for the selected topic in the extent of 8–12 pages, which will be part of the application ().

If an applicant of a doctoral programme wants to process his/her own topic as his/her thesis, he/she can submit it upon agreement with a potential supervisor to the competent doctoral board for approval, within two months prior to the deadline for the submission of applications.

The theoretical contribution will be a verification of the predictive power of models already well established in the literature; although they were not created on the sample data from the Czech and Slovak companies.

Regarding to Basel III the requirements for new debt for companies have changed.

SHOW COMMENTS

Comments Topics For Dissertation

The Latest from www.i-inox.ru ©